Toplumsal gelişme problemleri. Toplumsal ilerleme ve çağımızın küresel sorunları 2019

Toplumsal gelişme problemleri. Toplumsal ilerleme ve çağımızın küresel sorunları 2019 Toplumsal gelişme problemleri. Toplumsal ilerleme ve çağımızın küresel sorunları

Toplumsal gelişme problemleri. Toplumsal ilerleme ve çağımızın küresel sorunları

Toplumsal ilerleme teorisi ayrılmaz bir parçadırgenel sosyoloji. Aynı zamanda, değeri nispeten bağımsızdır. O toplumda işlemlerdir ne yönde anlamaya çalışıyor, gelişiminin eğiliminin yanı sıra bu temelde bütün tarihsel sürecin genel mantığını ortaya koymaktadır.

"İlerleme", "gelişme" ve "gerileme" kavramları,

Halkın sorunlarını düşünmeden önceilerleme, aşağıdaki kavramların içeriğini açıklığa kavuşturacağız: "ilerleme", "gelişme", "gerileme". Kalkınma, belli yönlerde gerçekleşen nitelik değişikliklerinin sürecini belirten en geniş kategoridir. Bu yönergeler hem inen hem de yükselen bir çizgi olabilir. Dolayısıyla, ilerleme kavramı basitten karmaşığa, alçaktan daha yükseğe doğru artan bir gelişme yönlerinden yalnızca biridir. Aksine, gerileme gerileme, durgunluk, bozulma şeklindedir. Bu hareket, en yüksekten en düşüğe, aşağı inen bir çizgide.

B. Shaw'ın görüşleri

toplumsal ilerleme sorunları

Hem destekçileri hem de rakipleritoplumsal ilerleme teorisi. İngiliz bir yazar olan B. Shaw, bu bağlamda tarihsel sürecin mantığını araştırmanın asil olduğunu ancak minnettar olmadığını belirtti. Ona göre akıllı bir kişi, öncelikle bu dünyaya ve aptalca bir kişiye kendisini adapte etmeyi istemektedir. Bu nedenle, Bernard Shaw'a göre, ilerleme büyük ölçüde aptallara bağlı.

Antik çağdaki toplumsal ilerleme probleminin incelenmesi

Felsefi düşünce tarihinde bu sorun vardı.sürekli ilgi konusu. Örneğin, Antik Çağ'da Seneca ve Hesiod, tarihte böyle bir ilerleme kaydedilmediğini savundu. Aksine, Altın Çağa doğru ilerliyor, yani bir gerileme var. Aynı zamanda toplumsal ilerleme sorunu Aristo ve Plato tarafından değerlendirildi. Bu konuda kamusal döneme ait döngü fikirlerine eğilindiler.

Hıristiyan yorumu

Ayrıca ilginç olan Hıristiyan yorumu, hangisosyal ilerleme sorunu yaşıyor. İçinde, ileriye doğru, yukarıya doğru bir hareket olarak görülüyor; sanki varlıktan geçmiş gibi. Öyle inandı ki, örneğin, Aurelius Augustine.

sosyal gelişme sorunu

Bu durumda dünyevi temelden ilerleme kopar ve onun anlayışı esas olarak kişi ile ilişkilidir: kişinin Tanrı'ya karşı kişisel sorumluluğu, çile, ilahi olanla iletişim.

Tarihte bu konunun daha fazla ele alınması

Rönesans dönemi bu problemibireysel özgürlük sorunu ve bunu başarma yolları. Modern zamanlarda, iyi bilinen bir ifadeyi ifade eden bir sosyal ilerleme vizyonu formüle edildi: "Bilgi güçtür." Bununla birlikte, Fransız Aydınlanma döneminde olduğu gibi, ileri hareketin tutarsızlığı sorunu ortaya çıkmaktadır. Özellikle, Rousseau ahlaki ilerleme ve bilginin ilerlemesi arasındaki çelişkiyi işaret ediyor.

Alman klasikini düşünürsekfelsefe, bu gelişmenin ileri bir hareket olarak görüldüğünü ve insanlığın tarihinin, Dünya Ruhu'nun Mutlak Fikri'nin bir gelişim süreci olduğunu görebilirsiniz. Bu pozisyon Hegel tarafından tutuldu.

Bu konudaki görüş J. A. Condorcet

sosyal gelişme sorunu

J. Fransız düşünür olan Antoine Condorcet, 19. yüzyılın ikinci yarısının en parlak kuramcılarından biridir. Onun bakış açısından sosyal ilerleme sorunu nedir? Hadi anlamayalım. Condorcet, ilerlemenin, eğitimin yayılmasında ve bilimin büyümesinde kendini gösteren aklın başarısına bağlı olduğuna ikna olmuştu. İnsanın “doğası” nda, bu düşünürün düşüncesine göre, kendini geliştirmenin yeteneği atılır ve bu, sürekli ilerleyecek olan toplumsal ilerlemeye neden olur. Her ne kadar bu “sonsuzluğu” özel mülkiyet çerçevesine göre sınırlandırsa da, toplumun hareketinin başladığına, ancak bu doğal temele bağlı olarak mümkün olduğuna inanarak.

19. yüzyılın ikinci yarısı bu konudaki çalışmayı nasıl getirdi?

Bunların ezici çoğunluğunun görüldüğünü görüyoruzSosyal ilerlemenin problemlerini araştıran araştırmacıların üzerinde, ilerlemenin temel nedeninin zihnin “sınırsız olanakları” olduğuna inanıyordu. Ancak, 19. yüzyılın ikinci yarısında, bu konunun anlaşılmasında, aksanlar, “ilerleme” nosyonunun tarihin “toplumsal değişimleri” veya “dolaşımı” ile yer değiştirmesine kadar kaymıştır. P. Sorokin ve O. Spengler (“Avrupa'nın Düşüşü”) gibi araştırmacılar, toplum hareketinin azalan bir çizgide gerçekleştiğini ve sonunda medeniyetin kaçınılmaz olarak yok olacağını savundu.

sosyal gelişme sorunu

Sosyal gelişme sorunu ve kriterleriaynı zamanda ütopik sosyalizmin temsilcileriyle de ilgiliydi (örneğin, portresi yukarıda sunulan Karl Marx). Bu ilerlemenin toplumun gelişim yasası olduğuna ikna olmuşlar ve gelecekte sosyalizmin zaferine kaçınılmaz olarak yol açmaktadırlar. Aydınlanma, insan zihni, insanların ahlaki mükemmelliğinde başarıların itici gücünü gördüler. Marksist ideoloji, 19. yüzyılın ortalarında oluşmuştur. Temelleri topluma, günümüze, geçmişine ve geleceğine tarihsel, diyalektik-materyalist bir yaklaşımdır. Tarih, bu durumda amaçlarını takip eden bir kişinin faaliyeti olarak ortaya çıkar.

Yazarları listelemeye devam etmeyeceğiz.Sosyal ilerlemeler ve kavramları üzerinde çalıştı. Yukarıdakilerden, bunların hiçbirinin her birinde olmasına rağmen, bunların hiçbirinin mutlak bir gerçek olarak kabul edilemeyeceği sonucuna varılabilir. Muhtemelen araştırmacılar, sosyal ilerlemenin problemi gibi uzun bir süre böyle bir meseleye döneceklerdir. Felsefe birçok kavramı biriktirdi, ama hepsi bir yana tek taraflı.

Zamanımızın küresel sorunları

sosyal gelişme felsefesi sorunu

Sosyal sürecin çelişkileri, insanlığın küresel problemlerinde mevcut aşamada toplanmaktadır. Bunlar aşağıdakileri içerir:

- ekolojik kriz nedeniyle;

- barış sorunu ve savaşın önlenmesi;

- demografik (depopülasyonist ve nüfus temelli);

- maneviyat sorunları (kültür, sağlık, eğitim) ve maneviyat eksikliği (iç referans noktalarının kaybı - evrensel değerler);

- insanların ve ülkelerin çeşitli siyasi, ekonomik ve ruhsal gelişmelerinin neden olduğu insan ayrışmasının üstesinden gelmek.

sosyal gelişme sorunu ve kriterleri

Bütün bu modern kamu sorunlarıilerleme insanlığın çıkarlarını bir bütün olarak ve geleceği etkiler ve bu nedenle küresel olarak adlandırılır. Bu ve diğer sorunların çözülmemiş doğası, toplumun bir bütün olarak varlığını sürdürmesi için bir tehdit oluşturmaktadır. Ek olarak, onların çözümü için, yalnızca bireysel ülke ve bölgelerin değil, tüm insanlığın çabalarını bir araya getirmeyi gerektiriyorlar.

Her birimiz kamu sorunuyla ilgileniyoruzilerleme. Genel olarak sosyal bilimler çok yararlı bir bilimdir, çünkü hepimiz bir toplumda yaşıyoruz. Bu nedenle, herkes işleyişinin temel yasalarını anlamalıdır. Okulda, sosyal ilerleme sorunu genellikle yüzeysel olarak ele alınır, kısaca küresel sorunlara değinir. Belki de bu konulara daha fazla dikkat edilmeli ve gelecek nesiller güçlerini kendi çözümlerine yönlendireceklerdir.

Toplumsal gelişme problemleri. Toplumsal ilerleme ve çağımızın küresel sorunları 2019

Toplumsal gelişme problemleri. Toplumsal ilerleme ve çağımızın küresel sorunları 2019

Related news

 • Küçük bir mutfak için mutfak takımı. Olası seçenekler
 • Odnoklassnikideki insanlar nasıl bulunur: arama sırları
 • Çinko Hangi Besinlerde Bulunur
 • 16 Ağustos 2019 Pazartesi
 • Diyet yormadan kilo vermeye nasıl başlayabilirsiniz

 • Toplumsal gelişme problemleri. Toplumsal ilerleme ve çağımızın küresel sorunları

  Toplumsal gelişme problemleri. Toplumsal ilerleme ve çağımızın küresel sorunları


  Toplumsal gelişme problemleri. Toplumsal ilerleme ve çağımızın küresel sorunları

  Toplumsal gelişme problemleri. Toplumsal ilerleme ve çağımızın küresel sorunları

  Toplumsal gelişme problemleri. Toplumsal ilerleme ve çağımızın küresel sorunları

  Toplumsal gelişme problemleri. Toplumsal ilerleme ve çağımızın küresel sorunları

  Toplumsal gelişme problemleri. Toplumsal ilerleme ve çağımızın küresel sorunları

  Toplumsal gelişme problemleri. Toplumsal ilerleme ve çağımızın küresel sorunları

  Toplumsal gelişme problemleri. Toplumsal ilerleme ve çağımızın küresel sorunları

  Toplumsal gelişme problemleri. Toplumsal ilerleme ve çağımızın küresel sorunları

  Toplumsal gelişme problemleri. Toplumsal ilerleme ve çağımızın küresel sorunları

  Toplumsal gelişme problemleri. Toplumsal ilerleme ve çağımızın küresel sorunları

  Toplumsal gelişme problemleri. Toplumsal ilerleme ve çağımızın küresel sorunları

  Toplumsal gelişme problemleri. Toplumsal ilerleme ve çağımızın küresel sorunları

  Toplumsal gelişme problemleri. Toplumsal ilerleme ve çağımızın küresel sorunları

  Toplumsal gelişme problemleri. Toplumsal ilerleme ve çağımızın küresel sorunları