Malların sınıflandırılması, temel özellikleri, navlun çeşitleri 2019

Malların sınıflandırılması, temel özellikleri, navlun çeşitleri 2019

Malların sınıflandırılması, temel özellikleri, navlun çeşitleri 90 25.02.2019, 17:35

Malların sınıflandırılması, temel özellikleri, navlun çeşitleri

Herhangi bir kargo teslimatını gerçekleştirmek için, gerekli tüm belgelere sahip olmanız ve belirli bir ürünün nakliyat kurallarına uymanız gerekir.

Fiziko-kimyasal sınıflandırma

Göre malların belli bir sınıflandırması vardırHerhangi bir meta, belirli bir gruba atfedilebildiği gibi, nakliyeyi gerçekleştirmenin doğasını ve araçlarını da belirleyebilir. Malların ilk bölümü fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre, yani katı, sıvı veya gaz halinde gerçekleştirilir.

Katı yükler için bu grubu taşımak mümkündürdökme olarak mallar, yani dökme olarak gerçekleştirilir. Bu yakacak odun, sebze, kömür vb. Olabilir. Ayrıca, gevşek ve dökme mallar gibi bu tür gruplar katı kargoya yönlendirilir. Malların bu parametrelerle sınıflandırılmasındaki bir sonraki grup sıvı ürünlerdir.

malların sınıflandırılması

Sıvı ürünler dökme grup içerirürünler - sıvı yakıt, sıvı süt ürünleri vb. Başka bir deyişle, bu grup özel bir konteyner veya sarnıçta taşınması gereken tüm mallara aittir.

Malların son sınıflandırması gazdır. Bu kategoriye farklı gazlar - oksijen, bütan, metan, doğalgaz vb. Aittir. Bu kategoriyi gerçekleştirmek için özel silindirlere sahip olmalıdır.

Tarımsal kargo

Tarımsal yükleri sökerseniz, onlar daçeşitli kategorilere ayrılmıştır. Yükün sınıflandırılması, üretim bölümünün endüstriyel, tarımsal, inşaat, ticaret, toplumsal olmak üzere beş gruba ayrılmasını gerektirir.

İlk kategoriye ait mallar,Fabrikalarda üretim yapılmaktadır. Ayrıca, bu sınıf, daha fazla işleme veya işlemeye ihtiyaç duyan hazırlık noktalarından ithal edilen hammaddelere atfedilebilir.

İkinci sınıf mallar tarımdır. Bu kategoriye, tarım işletmelerinin depolarından veya tarım kuruluşlarından hasat alanlarına kadar tarlalarda toplanan tüm mallar dahildir.

ürünlerin üçüncü grup, başka şirketlere alanlarının yanı sıra toprak veya inşaat atıkları bina teslim edilir bütün mallar şantiye çıkarıldıktan sayılabilir.

Malların ticaret sınıfı, sanayi tesislerinden, stoklardan, tarımsal işletmelerin depolarından, depolardan veya depolardan ticaret ağına getirilen ürünlerdir.

Son ürün grubu belediyedir. böylece fabrika, depo, tarımsal depolama, bitkiler ya da mağazalarda yanı sıra catering, evlerinden alınır ve bu atık. D.

kargo tehlikesi sınıfları

Ulaştırma ve geçici depolama

Sınıflandırma ve etiketleme hakkında konuşursakkargo, yani gruplara ayrıldığına dair başka bir işaret. Bu işaret ürünlerin taşınması yoludur. Bu kategori, taro parça, dökme, gevşek, dökme, vb. Kategorileri ayırmaktadır. Ayrıca, bu ürünleri, nakliye ve nakliye için özel şartlar yaratmak için ihtiyacınız olan nakliye için de ekleyebilirsiniz. Çoğu zaman bu amaçlar için özel bir teknik kullanılır.

kargo sınıfı

GOST malların sınıflandırılması

Ürünlerin bir bölümü olduğu gerçeğine ek olarakSınıflar, ayrıca, özel izin gerektiren taşıma için bazı tehlikeli madde kategorileri ve ayrıca tüm kurallara uyulmalıdır. GOST 19433-88 bu kuralları düzenlemektedir. Bununla birlikte, bu belgenin etkisinin, su taşımacılığı yoluyla dökme olarak gerçekleştirildiği ve ayrıca tesis içi ve boru hattı taşımacılığı veya araçlarla teslim edildiği mallar için geçerli olmadığı eklenmesi gerekmektedir.

Kargo tehlikesi sınıfları:

 • Birinci sınıf patlayıcılar - VM.
 • İkinci tehlike sınıfı, basınç altında sıvılaştırılmış, sıkıştırılmış veya çözünmüş gazlardır.
 • Üçüncü sınıf yanıcı sıvılar içerir.
 • Dördüncü tehlike sınıfı da yanıcı maddelerdir, ancak katı mallara aittir.
 • Beşinci tehlike sınıfı, organik peroksitler kadar oksitleyici maddelerdir.
 • Altıncı sınıf zehirli ve bulaşıcı maddelerdir.
 • Yedinci tehlike sınıfı radyoaktif ürünler.
 • Sekizinci sınıf - aşındırıcı ve korozif malzemeler.
 • Dokuzuncu tehlike sınıfı sınıfına, bir sebepten ötürü insana, çevreye zarar verebilecek diğer eşyalara aittir.

kargo tipi

Demiryolu kargo taşımacılığı

Kargoyu çeşitli şekillerde taşıyabilirsiniz. Hava yoluyla, deniz yoluyla, kargo araçlarıyla veya demiryolu araçlarıyla teslimat yapılmaktadır. Malların son teslim şekli oldukça yaygındır, çünkü teslimat hızı yüksektir, taşınan yükün hacmi de büyüktür ve böyle bir taşımayı kiralama maliyeti örneğin hava dağıtımından daha düşüktür.

demiryolu taşımacılığı

Ayrıca karakterizasyonuBu şekilde sunulan nakliye hizmetleri ve malları, her iki hizmette de bazı parametreler çok benzer olduğundan, sıradan yolcu taşımacılığı ile aynı hatlarda olabilir.

Ulaşım yapısı

Demiryolu taşımacılığı yaparkenBir teslimat yapısını karakterize edebileceğiniz ve oluşturabileceğiniz bazı parametreler. Başka bir deyişle, ürünlerin bir noktadan diğerine formülasyonların yapısı ile sunulmasının yapısı, çeşitli teknolojik işlemleri içerir, bunların parametreleri, maliyetleri ve süresi gibi, aşağıdaki maddelere bağlı olacaktır:

 • Kargo tarafından işgal edilen alan miktarı.
 • Bu ürünün nakliyat organizasyonu prensibi.
 • Nakliye yapacak demiryolu teknik ekipmanı. Bu ekipman çoğu zaman hatların kapasitesi, demiryolu hatlarının parametreleri ve benzeri olarak anılır.

malların sınıflandırılması ve işaretlenmesi

Deniz taşımacılığı kargoları

Her bir ulaşım şekli için bunu anlamak önemlidir.su, hava veya toprak - sınıflandırma ve malların kategorilere ayrılması ilkeleri vardır. Şu anda, en ispatlanmış ve başarılı olan deniz tipi ulaşımın olduğu düşünülmektedir.

Su taşımacılığında kargo tipi

İlk büyük kategori kitleseldir. Bu grup, dökme, dökme, dökme ve kereste içerir. Eğer toplu mallardan söz edersek, çoğu zaman deniz taşımacılığını ve hemen hemen her tür bitkinin tohumlarını konuşuruz. Dökmek için kum, moloz, kömür veya taş taşıyabilir. Çoğu zaman bu iki mal grubu, gemideki tüm boş alanları işgal eden büyük partiler halinde taşınır. Toplu bir mal grubuna, özel bir teçhizatın - bir sarnıç, varil, vb. - taşınması gerekli olanlardır. Ağaç ürünleri kontrplak, biçilmiş kereste, odun kömürü içerir.

Genel veya parça mal

Başka bir tip kargo var.genel veya parça. Bu ürünün nakliyesi ya çeşitli kaplarda ya da tamamen olmadan gerçekleştirilmektedir. Malların adlarına göre isminden bahsedersek, bu tür diğerlerinin arasında en çok sayılır. Malların ambalajına bağlı olarak, çuval, balya, koçan, varil vb.

kargo sınıflandırması

Ayrıca, özel bir ürün çeşidi de var.Bu özel moddur. Böyle bir mal kategorisi, nakliye sırasında her bir kargo tipi için ayrı bir sırayla belirlenen belirli kurallara uygun olarak taşınması ve depolanması gerektiğinden farklıdır. Ayrıca bu gruba sadece bozulabilir mallar ya da tehlikeli değil, aynı zamanda sığır ve hayvan gibi yükleri de taşır.

Araba ile taşıma için sınıflandırma

Mallar araba ile de taşınabileceğinden, bu tip bir aracın kendi kuralları vardır ve tüm ürünler sınıflandırılmıştır.

Dara türüne göre, iki kategoriyi ayırın - dara, paketlenmemiş.

İkinci sınıf, ulaşım için kurallar belirlerMalların bir birim tarafından işgal edilen ağırlık cinsinden kargo. İlk tip 250 kg'a kadar bir kütleye sahip olan parçadır. İkinci tür ise, ağırlığı 250 kg'dan daha fazla olan mallardır. Sonuncusu ağırdır, kütlesi bir makalede 30 tonun üzerindedir.

Ayrıca büyüklüğüne göre bir sınıflandırma vardır. Kamuya açık yollarda tüm malların taşınmasına izin verilmemektedir. Genişlik 2,5 metreyi geçmemeli, yüksekliği 3,8 metreden fazla olmamalı, ayrıca kargo bedeni 2 metreden daha uzun olmamalıdır.

Sınıflandırmak için daha uygun olmak içinkargo, bir taşıma özelliği oluşturuldu. Bu özellik, taşınan malların tüm göstergelerinin toplamını içerir ve ayrıca bu ürünlerin taşınması için gereklilikleri de belirler.

Malların sınıflandırılması, temel özellikleri, navlun çeşitleri 2019

Malların sınıflandırılması, temel özellikleri, navlun çeşitleri 2019

Related news

 • Böbrek Taşı Bitkisel Tedavi İbrahim Saraçoğlu 2 Kür Tarifi
 • İlaç Panangin: yorumlar, talimatlar ve endikasyonlar
 • Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı
 • Börü 5. Bölüm izle 4 Nisan 2019-2020-2020
 • Bal Kabaklı Rulo Pasta Tarifi

 • Malların sınıflandırılması, temel özellikleri, navlun çeşitleri 9

  Malların sınıflandırılması, temel özellikleri, navlun çeşitleri


  Malların sınıflandırılması, temel özellikleri, navlun çeşitleri 57

  Malların sınıflandırılması, temel özellikleri, navlun çeşitleri 30

  Malların sınıflandırılması, temel özellikleri, navlun çeşitleri 35

  Malların sınıflandırılması, temel özellikleri, navlun çeşitleri 34

  Malların sınıflandırılması, temel özellikleri, navlun çeşitleri 10

  Malların sınıflandırılması, temel özellikleri, navlun çeşitleri 13

  Malların sınıflandırılması, temel özellikleri, navlun çeşitleri 58

  Malların sınıflandırılması, temel özellikleri, navlun çeşitleri 90

  Malların sınıflandırılması, temel özellikleri, navlun çeşitleri 90

  Malların sınıflandırılması, temel özellikleri, navlun çeşitleri 8

  Malların sınıflandırılması, temel özellikleri, navlun çeşitleri 28

  Malların sınıflandırılması, temel özellikleri, navlun çeşitleri 59