Kitle iletişim araçları 2019

Kitle iletişim araçları 2019 Kitle iletişim araçları

Radyo, televizyon, gazete, dergi ve sinema gibi geniş kitlelere ulaşan ve iletişimi sağlamaya yarayan araçlarakitle iletişim araçlarıdenilmektedir. Kitle iletişim araçları fikir, düşünce ve haberleri çok kısa bir sürede geniş kitlelere ulaştırma amacı taşımaktadırlar. Kitle ve iletişim araçlarıyla ilgi radyo ve televizyona yönelik yapılan diğer bir tanım da, daha geniş kitlelere ve çevrelere seslenebilmek, onlarla iletişim kurabilmek için gerçekleştirilen elektromanyetik dalgaların ve bunların alıcılarının kullanılmasıyla, bütün kitlelere seslenebilme imkanı sağlayan araçlardır, şeklindedir.

Kitle iletişi araçlarının aşamaları

Bazı tarihçiler, kitle iletişim araçlarının 5 aşamadan oluştuğunu belirtmektedirler. Bunlar; işaretlerle iletişim, dilin gelişimiyle olan iletişim, yazının icadıyla iletişim, matbaanın icadıyla basılı materyallerle iletişim ve kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle olan iletişimdir.

Günümüzde, toplumsal varoluşu sağlayarak ortaklık yaratmak, bunu devam ettirebilmek için kitle iletişimine, dolayısıyla kitle iletişim araçlarına gereksinim vardır. Çünkü kitle iletişim araçları, sağladığı etki sayesinde toplumsallaşmayı gerçekleştirmeye etkili olan araçlardır.

Günümüzde kitle iletişim araçları

Kitle iletişim araçları, günümüz tabiriyle kitlesel boyutta ileti dağıtabilen araçlar olarak tanımlanabilir. Başta haber ve bilgi amacı olmak üzere, eğitim ve eğlence gibi amaçları da güden, sürekli olarak kitlelere ulaşan araçlardır.

Teknolojik gelişmelerin sonucunda gelişen ve elektronik temelli olaniletişim araçları, iletişime hız ve kolaylık sağlamış, iletişimdeki sınırları da ortadan kaldırarakkitle iletişimineçevirmiştir. İnternet, telefon, Cep telefonu gibi araçlar çok geniş çaplı kitle iletişim araçları haline gelmiştir. Bu gelişmeler, tüm dünyadaki iletişimi çok hızlı ve anlık hale getirmiş, insan hayatının vazgeçilmez öğelerine dönüştürmüştür. Eskiden kitle iletişim araçları kısıtlı bir çapta kullanılmaktaydı, ancak zamanımızda iletişim bireysel olarak da herkesin çok hızlı yararlanabildiği, geniş çaplı iletişim ağlarına sahip bir duruma gelmiştir.

Kitle iletişim araçları 2019

Kitle iletişim araçları 2019

Related news

 • Teosyal dinamik dolgunun kalıcığı nasıldır
 • 14 Eylül Perşembe A101 Kataloğu
 • Nohutlu Yarmalı Yemek Tarifi
 • Masaüstünde görünmez bir klasör nasıl yapılır: yeni başlayanlar için talimatlar
 • İlkbahar yaz modası düğmeli etekler

 • Kitle iletişim araçları

  Kitle iletişim araçları


  Kitle iletişim araçları

  Kitle iletişim araçları

  Kitle iletişim araçları

  Kitle iletişim araçları

  Kitle iletişim araçları

  Kitle iletişim araçları

  Kitle iletişim araçları

  Kitle iletişim araçları

  Kitle iletişim araçları

  Kitle iletişim araçları

  Kitle iletişim araçları

  Kitle iletişim araçları

  Kitle iletişim araçları

  Kitle iletişim araçları

  Kitle iletişim araçları

  Kitle iletişim araçları

  Kitle iletişim araçları

  Kitle iletişim araçları

  Kitle iletişim araçları

  Kitle iletişim araçları