İşletmenin karlılığı 2019

İşletmenin karlılığı 2019 İşletmenin karlılığı

İşletmenin karlılığı

Bir işletmenin kârlılığı, sabit varlıkların kullanıldığı verimliliğin bir göstergesi olup, kârın, anaparaya ait ortalama değerine ve cari varlıklara oranı olarak hesaplanır.

İşletmenin karı ve karlılığı doğrudan birbirine bağlıdır.

Kâr, ifade eden ekonomik bir kategoridir.Üretilen ürünün oluşumundan ve sonraki kullanımından kaynaklanan üretim ve ekonomik ilişkiler. Reel sektörde kâr, para, kaynak, fon ve faydalar biçiminde maddi bir form alır.

Bir işletme herhangi bir kâr alırsauygun maliyetlidir. Hesaplamalarda kullanılan karlılık göstergeleri göreceli karlılığı yansıtmaktadır. İşletmenin finansal istikrarının analizi, bu göstergelerin analizine dayanmaktadır. İşletmenin etkinliği ve ekonomik fizibilitesini değerlendirmek için mutlak ve nispi göstergeler alınmıştır.

Mutlak endeksler yapmak mümkün kılarBelirli seneler için kar göstergelerinin dinamiği analizi. Daha güvenilir sonuçlar elde etmek için, göstergeler enflasyon dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Göreceli göstergeler, üretimde harcanan kâr ve sermaye oranı (kar ve üretim maliyetleri) için seçeneklerdir. Bu nedenle enflasyondan çok etkilenmezler.

Mutlak kar miktarı her zaman vermez.Belirli bir işletmenin kârlılık düzeyi hakkında doğru bir fikir, çünkü hem iş kalitesini hem de faaliyetin ölçeğini etkiler. Bu bağlamda, işletmenin çalışmasını daha doğru bir şekilde tanımlamak için, sadece mutlak kâr miktarı kullanılmaz, aynı zamanda kârlılık seviyesi olarak adlandırılan göreceli gösterge de kullanılır.

Bu göstergeler, kurumsal gelişimin dinamiklerini yargılamasına izin verdiği için, diğer zaman dönemleriyle karşılaştırıldığında dikkate alınmalıdır.

Bir işletmenin karlılığı seviyeyi karakterize ederkarlılık veya üretimin tutarsızlığı. Kârlılık göstergeleri, finansal büyüme sonuçlarının göreceli özelliklerini ve organizasyonun etkinliğini temsil eder. Farklı pozisyonlardan sermaye harcamalarının yüzdesi olarak ölçülen bir firmanın veya işletmenin göreceli karlılığını yansıtırlar.

Gerçek ortamın en önemli özellikleri,İşletmenin karı ve gelirini oluşturan kârlılık göstergeleridir. Karşılaştırmalı analizde ve işletmenin finansal durumunun değerlendirilmesinde kullanılırlar.

Kârlılığın ana göstergeleri şunlardır: kuruluş ürünlerinin kârlılığı, sermayeye dönüş ve genel karlılık.

Ürünlerin karlılığı bir yansımasıdır.Satış birimi başına kar oranı. Bu gösterge, üretim için sabit maliyete veya daha düşük üretim maliyetine sahip ürünler için fiyatların artmasıyla birlikte artarken, satılan ürünler için sabit bir yüzde tutar.

Sermayenin karlılığı, işletmenin tüm mallarının kullanımının verimliliğini gösterir.

Genel karlılık (işletmenin karlılığı) Denge karının sabit üretken varlıkların ortalama değerine ve normalleştirilmiş işletme sermayesine oranını ifade eder. Bu fonların maliyetlere oranı, işletmenin karlılığını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, yatırılan sermayenin büyümesini yansıtan toplam kârlılık düzeyi, faiz tahakkukundan önce oluşan karı,% 100 ile çarpılarak varlıklara bölünmüştür.

Genel karlılık anahtardırKarlılık analizi için kullanılan gösterge. Organizasyonun daha doğru tanımlanması için iki gösterge daha hesaplanır: üretim cirosunun karlılığı ve varlık devir sayısı.

Ciro karlılığı, brüt gelirin maliyetler üzerindeki bağımlılığına eşittir. Sermaye cirosunun sayısı, brüt gelirlerin sermayenin miktarına oranına eşittir.

İşletmenin karlılığı 2019

İşletmenin karlılığı 2019

Related news

 • Toptan ve perakende spor giyim
 • Tığ İşi Örgü Boyunluk Modeli Nasıl Yapılır
 • Ağaç işleme endüstrisi
 • Domates ve peynir ile lezzetli ve orijinal turta Bombalar
 • Rus salatası tarifi

 • İşletmenin karlılığı

  İşletmenin karlılığı


  İşletmenin karlılığı

  İşletmenin karlılığı

  İşletmenin karlılığı

  İşletmenin karlılığı

  İşletmenin karlılığı

  İşletmenin karlılığı

  İşletmenin karlılığı

  İşletmenin karlılığı

  İşletmenin karlılığı

  İşletmenin karlılığı

  İşletmenin karlılığı

  İşletmenin karlılığı

  İşletmenin karlılığı

  İşletmenin karlılığı