Bilimsel Makale Nasıl Yazılır 2019

Bilimsel Makale Nasıl Yazılır 2019 Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

Bilimsel Makale Nasıl Yazılır?

Burak Sözer

Bilimsel Makale Nasıl Yazılır?

Uluslararası kaynaklarda bir makalenin yayımlanabilmesi için, çalışmanın belirli kriterlere uyularak hazırlanması gerekmektedir. Akademik bir makale çalışmasında uyulması gereken kurallar şunlardır:

Öncelikli olarak bilimsel makaleyi oluşturan parçalar bilinmelidir. Bunlar:

 • Title ( Başlık ) 
 • Abstract ( Özet )
 • Introduction ( Giriş )
 • Keywords ( Anahtar Kelimeler )
 • Material and method ( Materyal ve Metod )
 • Results ( Sonuçlar )
 • References ( Kaynakça ) 

Makale yazımında ilk adım olan başlık, çalışmanın önemli unsurlarından birisidir. Makale başlıkları okuyuculara yazının içeriği hakkında net bir bilgi vermelidir. Okuyucular makale başlıklarına göre hareket ettiği için, bu kısımda öz ve net bir bilgi olmalıdır. 

Başlık belirlendikten sonra makaleyi kısaca tanıtan ve detaylı bligi içermeyen bir özet yazılmalıdır. Özetlerin okurda merak uyandırması gerektirmektedir. Özet içerisinde, hazırlanan çalışma ile ilgili içerik bilgisi ve çalışmanın neyi kapsadığı belirtilmelidir. Bu bölümde genel yargılar ve önceki çalışmalar hakkında kısa bir bilgi verilebilir. 

Başlık ve özetin belirlenmesinin ardından makale ile ilgili anahtar kelimeler belirlenmelidir. Anahtar kelimeler makalelerin taranması esnasında kolay ve doğru bir şekilde bulunmasını sağlamaktadır. Anahtar kelime seçimlerinde makalenin başlığından ve özet kısmından faydalanılabilir. 

Makalenin giriş kısmına geçildiğinde, bu bölüm çalışmanın özgünlüğü hakkında bilgi vermelidir. Yazılan makalenin neden önemli olduğu ve bu yazıyı yazma ihtiyacının nerden doğduğu gibi açıklamalar bu bölümde yapılabilir. Giriş bölümünde makalenin konusu ile ilgili önceden yapılmış çalışmalardan alıntı cümleler kullanılabilir. Fakat bu alıntıların sayısı çok fazla olmamalıdır. 

Çalışmanın materyal ve metod bölümünde, makale sürecinde kullanılan teknikler hakkında bilgi verilmelidir. Makale çalışmasında başka metotlardan faydalanılması durumu söz konusu ise bu kaynak mutlaka belirtilmelidir. Yazarın metotları ve materyalleri kullanırken karşılaştığı zorluklar veya dikkat edilmesi gereken noktalar bu bölümde belirtilebilir. 

Akademik makalenin sonuç bölümüne gelindiğinde, burada çalışmanın sonucunda ortaya çıkan bulgular özet şeklinde belirtilmelidir. Bu bölümde grafik veya tablo da kullanılabilir. Sonuç bölümünde yer alan ifadeler mümkün olduğunca orijinal olmalıdır. 

Kaynakç bölümünde yazar, kullandığı kaynakları yazım ve kısaltma kurallarına uyarak belirtmelidir.


Bilimsel Makale Nasıl Yazılır 2019

Bilimsel Makale Nasıl Yazılır 2019

Related news

 • Pankek Tarifi Videosu
 • Elma diliminden kulak yapıldı
 • Sütlü Nuriye Tarifi Videosu
 • Mutlu Bir Çift Olmanın Yolu Bakın Nelerden Geçiyor
 • Göbek yağlarından kurtulmak için

 • Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

  Bilimsel Makale Nasıl Yazılır