Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir 2019

Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir 2019 Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir

Baş ağrısıhemen hemen her insanın kabusu olmaya devam ediyor, henüz kesin sebebi bilinmese de, ilaç ile tedavisi olmakla birlikte, bitkisel yollarla dabaş ağrısını hemen geçirmekmümkün.

Aşağı yukarı herkesin zaman zaman başı ağrır. Birkaç saat üst üste televizyon izlerken, kuşkusuz ki bir sürüağrı kesicireklamı görür­sünüz.Başağrılarının birçok nedenivardır ve oluştuğu yer, ciddiyet derecesi ve tekrarlama sıklığı açılarından büyük değişkenlik gösterir. Beyin dokusunun ağrıması söz konusu olamaz. Aslında kafatasının ve beyin zarının da büyük bir bölümünde ağrı hissedilmez. Ameliyat sıra­sında yapılan gözlemlere göre başımızda sade­ce bazı bölümler ağrıya hassastır. Kafatasının dış yüzeyinde deri ve derinin hemen altındaki dokular; yani kaslar, atardamarlar, kafatası kaplaması, gözler, kulaklar ve burun ile sinüs boşluklar ağrıya hassastır, içte ise atardamar­lar, toplardamarlı sinüsler ve onlara bağlı top­lardamarlar, beynin dış zarının bazı bölümleri ile belirli kafatası ve beyin sinirleri bu gruba gi­rer. Bu noktalara gelen tepkiler karşısında olu­şan tek duygulanım ağrıdır. Kafatası veya be­yin sinirleri, başınızın bu bölümlerinden mer­kezi sinir sisteminize ağrı duygulanımları yollar.
Örneğin diş ya da çene kemiği ağrıları kafa­tası sinirleri tarafından taşınır. Ense veya ense kökündeki ağrılar ile ilgili iletileri beyin sinirleri taşır. Başağrısı, kafatasının dışında, kaslarda ilti­hap ya da gerilimden, kafa derisi atardamarla-rındaki veya sinüslerde, kulaklarda ya da diş etlerindeki iltihaplanmalardan kaynaklanır.

Ka­fatasının içinde ise atardamarların açılıp kapan­ması, beyin zarının iltihaplanması, tümör ya da beyin kanamasından kaynaklanan basınca bağlı olarak ağrı oluşur. Kafaderisindeki atarda­marların iltihaplanması ve bunun sonucu ola­rak ağrıya hassas yanıtların girilmesi migren ve “cluster” ağrıları ile bağlantılıdır.

Yapılan araştırmalar, migrenin, sinir hücre­leri tarafından üretilen, “Serotonin” adıyla bili­nen bir kimyasal maddenin, beyinin kan da­marlarındaki yarattığı değişikliklere bağlanabi­leceğini göstermektedir. Cluster başağrıları ise baştaki sinir ve atardamarların birbirlerini etki­lemeleri ve beyindeki bir kimyasal nakledicinin salgılanmasıyla ilgili olabilir. Gerilimle ilgili ba­şağrıları, kasların spastik kasılmaları ile kafade­risindeki atardamarların genişlemesinin birleşi­minden oluşur.

Tıp doktorlarına göre başağrıla­rı iki ana kategoride toplanın Kas birdenbire kriz halinde tutuyorsa, fiziksel yo­rulma sonucu ortaya çıkıyorsa, yalnız sabahlan ve kusma ile birlikte görüüyorsa ya da ateş, ki­lo kaybı veya nörolojik anormallikler de bera­berinde geliyorsa, ayrıntılı testlere başvurma gerekebilir. Bu testler arasında başın CT (bilgi­sayarlı tomografi) yapılması gerekir. Sinüsler, yüz kemikleri ve boyun dokusu ile kemikler bu tarama sırasında görülür. Başağrıları, boyun ya da baş ile ilgili bir kaza neticesi ortaya çık­mışsa, omurganın üst bölümünün röntgeni çe­kilmelidir. Doktorunuz ayrıca MRIF (manyetik rezonans) bel omurlarından su alınması gibi testler isteyebilir. Ayrıca diğer uzman doktorla­ra danışıp, teşhisde (tanıda) yardım isteyebilir. Başağrıları, hafif, zonklayıcı ya da çok keskin olabilir. Ağrının şeklini tarif edebilirseniz, dok­torunuza koyacağı tanıda yardımcı olursunuz.

Zonklayan ağrı genelde vasküler başağrısı-dır. Kusma veya geçici görme bozuklukları ile birlikte geliyorsa, migren olma olasılığı vardır. Keskin bir şey saplanmış gibi gelen başağrıları nevraljiden kaynaklanabilir. Zonklama olma­dan süregelen başağrısı ise çoğunlukla gerilim­le ilgilidir. 6 ay veya daha fazla süren ve geç­meyen başağrıları kronik başağrılarıdır. Yakla­şık 42 milyon Amerikalı, migren ve gerilimden kaynaklananlar en yaygın olmak üzere, başağ-rılarından şikâyetçidir. Başka bir yaygın başağ­rısı tipi de sinüslerin iltihaplanmasından kay­naklanır. Genelde ağrı, alında, yanaklarda, göz­lerde veya kafatasının üstünde hissedilir. Bu tür başağrıları, sinüs duvarlarının hava ile dol­masıyla bağlantılıdır. İltihaplanma veya allerjik nedenlerle burun tıkanınca sinüslere hava gir­mesiyle oluşur.

Özellikle nezleli uçak yolcuları, uçak inişe geçtiğinde kulaklarında ve sinüslerinde bir ağrı duyarlar. Bu da aynı nedene bağlıdır. Kadınlar­da adet öncesi başağrıları migren veya gerilim tipi ağrılardan olup, genelde vajinal kanamanın başlamasıyla birlikte sona erer. Yüksek tansi­yonun neden olduğu başağrıları genelde sa­bahlan ortaya çıkar, çok yaygın değildir ve an­cak ciddi boyutlarda yüksek tansiyona bağlıdır. Vasküler başağrıları da sabahları ortaya çıkar. Burun boşluğunda oluşan bir iltihaptan kay­naklanan başağrıları, özellikle öne eğildiğinizde çok sancı yapabilir. Göz yorulmasından kay­naklanan başağrıları ise uzun süre ise durmak dinmeksizin haftalarca veya aylar­ca sürebilir.

Başağrıları, ayrıca başka hastalıkla­rın da belirtisi olabilir, örneğin, akut, ciddi ve başta karıncalanma hissi ve bulantı ile görme veya konuşma bozukluğu yaratan bir başağrı-sı, beyin kanamasının belirtisi olabilir. Israrlı ve yeni ortaya çıkmış bir başağrısı, beyinde ur, kanama, menenjit, ansefalit, çocuk felci, beyin apsesi ve başın herhangi bir yerinde bir kana­manın habercisi olabilir. Arada bir saplanan ba­şağrıları sizi ürkütmesin ama “artık bu dayanı-lamaz hale geldi” dediğiniz zaman mutlaka bir hekime başvurmalısınız. Yorgunluk, stres veya fazla miktarda alkol ya da tütün tüketimine bağlı başağrıları için doktorunuz sizi rahatsız eden unsuru ortadan kaldırmanızı ve aspirin gibi bir ağrı kesici almanızı önerebilir. Kronik başağrıları daha ciddi sorunlar yaratabilir: Uyuşturucu ihtiva etmeyen ağrı kesiciler, ağrıyı dindirmekle birlikte, tekrar ortaya çıkmasını önleyemezler. Depresyona karşı ilaçlar önerile­bilir (Antidepresanlar).

Bu tür ilaçlar beynin bazı kimyasal salgıları­nı düzene sokarak, aynı zamanda da ağrıyı al­gılama biçiminizi değiştirmek suretiyle yardım­cı olabilirler. Uyuşturucu ihtiva eden ağrı kesi­ciler, örneğin kodein, aspirin ile birlikte kulla­nıldığında, rahatlamanızı sağlar, ancak bu tür ilaçları kullanırken çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü bunların bağımlılık yarattıkları bilinmek­tedir. Ne kadar yüksek dozda kullanılırsa, bu­lantı, kabızlık ve uyku hali gibi yan tesirlerin ortaya çıkma olasılığı o kadar fazladır. “Ergo” preparatları ile metisergidler ciddi vasküler ba-şağrılarında oldukça etkilidir. Bu iki tip ilaç, be­bek bekleyen veya süt veren anneler ile yük­sek tansiyonlu hastalar ve dolaşım bozuklukla­rı olan kişiler için sakıncalıdır. Kronik ağrıları gi­dermek için, doktorunuzun iki amacı olacaktın İlk olarak, kullandığınız ilaç dozunu azaltacak ve gerekli ilaçları almanızı sağlayacaktır. Daha sonra da ağrının mahiyetini kendinizin de çok iyi tanımlayabilmenize yardımcı olacaktır. Bazı gevşeme yöntemlerini uygulayarak ve yaşam tarzınızda köklü değişiklikler yaparak, bazı tür başağrıları ile başa çıkmak mümkün olabilir.

Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir 2019

Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir 2019

Related news

 • Kalp Pankek
 • Eğlenceli siteler: yapacak bir şeyleri olmayanlar için
 • Sahte kroket: orijinal pate hazırlanması için bir tarifi
 • Sigara içmekten kodlama: yöntemler
 • Biyografi: Rubtsov Nikolai Mikhailovich - Rus şiirinin umudu

 • Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir

  Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir


  Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir

  Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir

  Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir

  Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir

  Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir

  Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir

  Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir

  Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir

  Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir

  Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir

  Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir

  Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir