Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma 2019

Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma 2019 Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma

Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma

Acil durum aydınlatmasıMerkezi aydınlatma sisteminin bağımsız bir unsuru olup, ana amacı, nesnelerin parçalanması veya kapatılması sırasında nesneler üzerindeki görüş ve normal yönlenmesini sağlamaktır. Ayrıca insan yapımı ve doğal kaynaklı her türlü felaket için vazgeçilmezdir. Bununla bağlantılı olarak, tüm kamu ve sanayi kuruluşları mutlaka böyle bir sistemle donatılmış olmalıdır.

Acil aydınlatma sistemlerinin çeşitleri

Genel olarak, acil aydınlatma gibi bir sistem,rezerv ve tahliye olmak üzere iki ana türe ayrılır. Bunlardan birincisinin ana işlevi, sosyal faaliyet alanına ait işletmelerin etkinliğini desteklemek için gerekli olan ışık miktarını ve hatta geçici bir durağı bile zararlı sonuçlara yol açabilecek olan kurumları sağlamaktır. Örneğin, burada tıbbi ve sosyal tesislerin yanı sıra çeşitli tehlikeli üretim türlerine dahil olan şirketleri de kapsayabilirsiniz. Her odada en az iki yardımcı lamba monte edilmelidir.acil durum aydınlatması

İkinci sisteme gelince, bu bir tahliyetüm acil işlerin acil olarak tamamlanmasını sağlamak için gerekli olan aydınlatma. Ayrıca, bir felaket veya insan yaşamı için bir tehdit durumunda bir işletmenin personelinin tahliye edilmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Tahliye lambalarının ve lambaların montajı her zaman koridorun merkezinde en düşük aydınlatma derecesini sağlayan bir mesafede güvenli çıkış yolunda yapılır.

Acil aydınlatma sistemi tasarımı

acil aydınlatma kontrolüAcil durum aydınlatma tasarımı ve yönetimiBinanın sadece amacının ve mimarisinin değil, aynı zamanda ona bitişik olan bölgelerin özelliklerinin de göz önünde bulundurulması gerekir. Tasarım belgelerinin kapsamlı bir analizinden sonra, armatürlerin yerini belirlemek ve tanımlamak gerekir. Bu elemanların montajının bir sonucu olarak, odanın işlevsel amacını göz önünde bulundurarak operasyonlarının en yüksek verimi sağlanmalıdır. Aynı zamanda, her bir acil durum ampulünün tasarlandığı hizmet ömrünün yanı sıra güç kaynağının kaynaklarını da hesaba katmak zorunludur. Yeni bir sistemin onarımı veya kurulumu için gelecekte önemli finansal maliyetlerden kaçınmak için, bu konunun tasarım aşamasında dikkatli bir şekilde ele alınması önemlidir.

montaj

Acil ve merkezi montajıÇoğu durumda aydınlatma paralel olarak yapılır, ama birlikte değil. Gerçek şu ki, elektrik hatlarının ana elektrik tesisatı yerine hiç serilmemesi arzu edilir. Ülkemizde yürürlükte olan mevzuata göre, acil aydınlatma yönetimi tesislerden, dağıtımdan veya grup noktalarından, trafo merkezlerinden veya diğer yerlerden yapılmalı, erişimi sadece bakım personelinden alınmalıdır. Her neyse, koridorlarda, ışıkları açıp kapamak için hiçbir düğme bulunmaması önerilir.

Kurulum yerlerine gelince, zorunluTüm acil çıkış kapıları ve güvenlik işaretleri, yangın söndürme araçları ve alarm düğmelerinin yanında, merdivenlerde, tünellerde ve tahliye yollarında mevcut olmalıdırlar.acil durum ışığı

hizmet

Acil durum aydınlatması, ne olursa olsunçeşitlilik, sıklıkla ve yoğun olarak kullanılmayan bir sistemdir. Bununla birlikte, başvurusu için acil bir ihtiyaç varsa, öğelerin her birinin işi sorunsuz olmalıdır. Bu bağlamda, sadece ekipmanın değil, iletişim ağlarının da uzmanları tarafından sürekli denetimlerin yapılması tavsiye edilir. Sadece bu durumda, tüm sistemin düzgün çalışmasıyla ilgili güvenle konuşmak mümkündür.

Fikstür seçimi

Her acil ışık gerekirHer şeyden önce, elektrik ve yangın güvenliği açısından kendilerine gereksinim olan tüm normatif belgeleri dikkate alarak seçilmelidir. Aynı derecede önemli olan, cihazların güvenilirliğidir, çünkü hangi koşullarda çalışabilecekleri bilinmemektedir. Bu lambaların kılıfları yüksek kaliteli malzemelerden yapılmalıdır. Güç kaynakları için, çoğu zaman çeşitli tesislerde batarya ile acil durum aydınlatma armatürleri kullanılmaktadır. Uygulamada gösterildiği gibi, ilave şarj olmaksızın, bu cihazlar bir ila üç saat arasında değişen bir süre için çalışabilirler. Bununla birlikte, son zamanlarda, diğer beslenme kaynakları ile varyantlar ortaya çıkmaya başladı.acil durum ışığı

Fikstür çeşitleri

Acil durum aydınlatma sisteminde kullanılırlambalar genellikle işlevlerine bağlı olarak üç ana gruba ayrılır. Bunlardan ilki kalıcı cihazları içerir. Bunların ayırt edici özellikleri, lambanın şebekeden ayrılsa bile çalışabilmesidir. İkinci tip, kalıcı olmayan eylemlerin lambalarıdır. Lambalar, sadece ana aydınlatma sistemi arızalı olduğunda açılır. Üçüncü kategori kombine cihazları içerir. Tasarımlarında iki veya daha fazla lamba monte edilir. Aynı zamanda, biri acil aydınlatma sağlarken, diğerleri ortak bir ağdan çalışır.Akü ile acil durum ışığı

Otonom Aydınlatma Sistemleri

Tipik akkor lambalar çok yüksek değilVerimlilik katsayısı ve çeşitli yerlerde kullanımları çok pahalıdır. Sonuç olarak, bu, bu alanda yeni teknolojilerin ve fikirlerin sürekli ortaya çıkmasına yol açar. Aralarında en ilginç olanlardan biri, güneş ve rüzgar enerjisini dönüştürerek çalışan özerk aydınlatmadır. Bu tür sistemlerin ana avantajı, elektrik hatlarının döşenmesi ihtiyacının yokluğudur. Ayrıca sürekli bakım gerektirmezler. Uygulamada görüldüğü gibi, bu tür sistemlerin otoyolların tehlikeli bölgelerinde en etkili kullanımı (köprüler, kavşaklar, demiryolu geçişleri). Ayrıca yıldan yıla, daha fazla sayıda ve daha çok sayıda şirkette görünmektedirler.özerk aydınlatma

Kendinden aydınlatma sistemi kendi içindeBir güneş paneli, bir rüzgar jeneratörü ve bir LED ışığın monte edildiği yüksek bir direktir. Gün boyunca, güneşin ve rüzgârın enerjisi, sütunun dibinde özel bir kutuya yerleştirilen akülerde biriken elektrik akımına dönüştürülür ve herhangi bir zamanda kullanılabilir.

Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma 2019

Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma 2019

Related news

 • Çocuk Odası Modelleri 2019 için tıklayın
 • Motivasyon eylem için bir motivasyon
 • Yeni Trend 2019 Portre Elbiseler
 • Kendi kendine drenaj pompası
 • Patatesli Makarna Tarifi

 • Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma

  Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma


  Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma

  Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma

  Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma

  Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma

  Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma

  Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma

  Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma

  Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma

  Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma

  Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma

  Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma

  Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma

  Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma

  Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma

  Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma

  Acil durum aydınlatması. Otonom aydınlatma